Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Κωδικός Πόρου: 0029-11403
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος
Έτος έκδοσης: 1971
Εκδότης: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά,
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Εκδόσεις του Φ.Σ.Π.,Εξαντλημένα βιβλίαΠεριγραφή:

Ανατύπωση εκ του Περιοδικού "Παρνασσός", Τόμος ΙΓ', Αριθμός 4, Αθήναι 1971.

Το πρωτότυπο διατίθεται στη βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.


Μεταφόρτωση πόρου