ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ PROPAGANDA FIDE

Κωδικός Πόρου: 0029-11401
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ιωάννης Κορίνθιος
Έτος έκδοσης: 1977
Εκδότης: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά,
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Εκδόσεις του Φ.Σ.Π.,Εξαντλημένα βιβλίαΠεριγραφή:

Ανατύπωση εκ του Περιοδικού "Παρνασσός", Τόμος ΙΘ', Αριθμός 2, Αθήναι 1972.

Το πρωτότυπο διατίθεται στη βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.


Μεταφόρτωση πόρου