Προκήρυξη 94ου Θεατρικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη 94ου Θεατρικού Διαγωνισμού

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τον 94ο Θεατρικό Διαγωνισμό για το έτος 2015.

Συνημμένο παρατίθεται το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού.

Συννημένα αρχεία
Προκήρυξη 94ου Θεατρικού Διαγωνισμού.pdf (378.12 KBytes) Λήψη