Προκήρυξη ΛΒ' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη ΛΒ' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τον ΛΒ' Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεζογραφίας, Ποιήσεως και Δοκιμίου.

Συνημμένο παρατίθεται το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού.

Συννημένα αρχεία
Προκήρυξη ΛΒ' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού.pdf (342.31 KBytes) Λήψη