Προκήρυξη ΛΓ΄Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 17.03.2017

Προκήρυξη ΛΓ' Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός προκηρύσσει τον ΛΓ' Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πεζογραφίας, Ποιήσεως και Δοκιμίου.

Συνημμένο παρατίθεται το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού.

Συννημένα αρχεία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΓ΄ 2016.pdf (323.55 KBytes) Λήψη