Ευεργέτες του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 146 ἐτῶν λειτουργίας τοῦ Συλλόγου ὑπῆρξαν πολλοὶ οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς δωρεές τους συνέβαλαν στὴν ἑδραίωση καὶ ἀνάπτυξη τοῦ Παρνασσοῦ. Φορεῖς τῆς πολιτείας, νομικὰ πρόσωπα (ὅπως τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, κ.ἄ.), ἐξέχουσες προσωπικότητες ἀπὸ τὸν πολιτικὸ καὶ πνευματικὸ κόσμο τῆς Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἔδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πολιτιστικὴ δράση τοῦ Συλλόγου καὶ ἐνίσχυσαν ὁ καθένας μὲ τὸν δικό του τρόπο τὴν παρουσία τοῦ Παρνασσοῦ στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου.

Ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς καὶ μνήμης ἀγάπης ὁ Σύλλογος ἔχει ἐντοιχίσει σὲ περίοπτη θέση τοῦ Α΄ ὀρόφου, ἔναντι τῆς εἰσόδου τῆς αἴθουσας τελετῶν, μαρμάρινες πλάκες μὲ τὰ ὀνόματα τῶν μεγάλων εὐεργετῶν ἀπὸ τὸ ἔτος ἱδρύσεως τοῦ Παρνασσοῦ ἕως σήμερα.