Σκοπός και όραμα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού

Ὁ Παρνασσὸς ἀπὸ τὰ πρῶτα ἔτη λειτουργίας του διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου καὶ μὲ τὴν πλούσια καὶ πολύπλευρη δράση του ἀναδείχθηκε σύντομα σὲ ἕναν πολιτιστικὸ Σύλλογο μὲ μεγάλη ἀκτινοβολία.

Σήμερα ὁ Παρνασσὸς βαδίζοντας στὰ χνάρια τοῦ παρελθόντος συνεχίζει τὴν παράδοσή του καὶ ἀποκτᾶ μία πολυδιάστατη δράση στὸν ἐπιστημονικὸ καὶ πνευματικὸ χῶρο.

Οἱ ἐπιστημονικὲς ἡμερίδες, τὰ σεμινάρια καὶ τὰ συνέδρια γιὰ φιλοσοφικά, κοινωνικά, ἱστορικὰ κ.ἄ. θέματα, οἱ ἐκθέσεις εἰκαστικῶν τεχνῶν, οἱ μουσικὲς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ συναυλιακὰ προγράμματα ἀποτελοῦν μέρος τῆς σύγχρονης ζωῆς τοῦ Παρνασσοῦ καὶ τονώνουν τὸ πνευματικὸ γίγνεσθαι τοῦ τόπου.