Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Παλιό σπίτι

Παλιό σπίτι

Λεπτομερειες

Θαλασσογραφία

Θαλασσογραφία

Λεπτομερειες

Κάμπος

Νικόλαος Λεβίδης

Νικόλαος Λεβίδης

Λεπτομερειες

Κτήριο «Παρνασσού»

Κτήριο «Παρνασσού»

Λεπτομερειες

Ιωάννης Γεωργίου Πίσσας

Ιωάννης Γεωργίου Πίσσας

Λεπτομερειες

Στοργή

Αυλή στην ορεινή Σάμο

Αυλή στην ορεινή Σάμο

Λεπτομερειες

Πεντέλη, Παλιό μοναστήρι

Πεντέλη, Παλιό μοναστήρι

Λεπτομερειες

Ήπειρος, Πάπιγγο

Ήπειρος, Πάπιγγο

Λεπτομερειες

Σάρωμα της αυλής

Σάρωμα της αυλής

Λεπτομερειες

Μάνη

Νικόλαος Ανδ. Λιβαδάρας

Νικόλαος Ανδ. Λιβαδάρας

Λεπτομερειες

Προσωπογραφία

Προσωπογραφία

Λεπτομερειες

Καμάρες παλαιάς Νίκαιας

Καμάρες παλαιάς Νίκαιας

Λεπτομερειες

Φραγκλίνος Ρούσβελτ

Φραγκλίνος Ρούσβελτ

Λεπτομερειες

Καθισμένο κορίτσι

Καθισμένο κορίτσι

Λεπτομερειες

Γέφυρα

Μιχαήλ Π. Λάμπρος, Α΄ Πρόεδρος «Παρνασσού»

Μιχαήλ Π. Λάμπρος, Α΄ Πρόεδρος «Παρνασσού»

Λεπτομερειες

Κωνσταντίνος Σάθας

Κωνσταντίνος Σάθας

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr