Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Προσωπογραφία

Προσωπογραφία

Λεπτομερειες

Θεσσαλικός κάμπος

Θεσσαλικός κάμπος

Λεπτομερειες

Μαθητές Σχολής «Παρνασσού»

Μαθητές Σχολής «Παρνασσού»

Λεπτομερειες

Νέα με εθνική ενδυμασία

Νέα με εθνική ενδυμασία

Λεπτομερειες

Ηλικιωμένη γυναίκα

Ηλικιωμένη γυναίκα

Λεπτομερειες

Προσωπογραφία

Προσωπογραφία

Λεπτομερειες

Γυναίκες μεταφέρουσαι ξύλα

Γυναίκες μεταφέρουσαι ξύλα

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr