Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Νησιώτικο σπίτι

Νησιώτικο σπίτι

Λεπτομερειες

Το παλιό τηλέφωνο

Το παλιό τηλέφωνο

Λεπτομερειες

Ορφέας

Ακρόπολη (τρίπτυχο)

Ακρόπολη (τρίπτυχο)

Λεπτομερειες

Βασιλικό Ευβοίας

Βασιλικό Ευβοίας

Λεπτομερειες

Φλαμένγκο

Φλαμένγκο

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr