Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΛΑ’:ΑΘΗΝΑΙ & ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989

”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΛΑ’:ΑΘΗΝΑΙ & ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989

Λεπτομερειες

”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΛΑ’:ΑΘΗΝΑΙ & ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989

”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΛΑ’:ΑΘΗΝΑΙ & ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ Λ’, ”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΤΟΜΟΣ Λ’,ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1988

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ Λ’, ”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ,ΤΟΜΟΣ Λ’,ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1988

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ Λ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1988)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ Λ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1988)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Λ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1988)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Λ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1988)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1987)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1987)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1987)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1987)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1987)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1987)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1987)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1987)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1987)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1987)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1986)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1986)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1986)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1986)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1986)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1985)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1985)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1985)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1985)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1985)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1985)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1985)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1985)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1984)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1984)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1984)

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr