Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1984)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1984)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1983)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1983)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1983)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1983)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1983)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1983)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1983)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1983)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΔ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1982)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΔ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1982)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΔ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1982)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΔ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1982)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΔ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1982)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΔ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1982)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1981)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1981)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1981)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1981)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1981)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1981)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1981)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΓ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1981)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1980)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1980)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1980)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1980)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1980)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1980)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1980)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΒ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1980)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1979),

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1979),

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1979)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1979)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1979)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΚΑ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1979)

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr