Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1978)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1978)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1978)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1978)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1978)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1978)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1978)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ Κ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1978)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1977)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1977)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1977)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1977)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1977)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΘ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1977)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1977)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΘ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1977)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1976)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1976)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ,ΤΟΜΟΣ ΙΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1976)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1976)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΗ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1976)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΗ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1976)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ, ΤΟΜΟΣ ΙΗ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1976)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1975)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1975)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1975)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΖ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1975)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΖ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1975)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΖ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1975)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1974)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1974)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1974)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1974)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1974)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1974)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1974)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1974)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1973)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1973)

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr