Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1973)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1973)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1973

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1973

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1973)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΕ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1973)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’, ,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1972)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’, ,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1972)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1972)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1972)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’ ,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1972)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’ ,ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1972)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1972)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΔ’,ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1972)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1971)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1971)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1971)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1971)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1971)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1971)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1971)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΡΗΜΙΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΓ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1971)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’ ,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1970)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’ ,ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1970)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1970)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1970)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1970)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1970)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1970)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΒ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1970)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1969)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1969)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1969)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 3 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1969)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1969)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 2 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1969)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1969)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ ΙΑ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 1 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1969)

Λεπτομερειες

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Ι ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1968)

“ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΟΜΟΣ Ι ’, ΑΡΙΘΜΟΣ 4 (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1968)

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr