Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

VOYAGES HISTORIQUES ET LITTERAIRES EN ITALIE, TOME III

VOYAGES HISTORIQUES ET LITTERAIRES EN ITALIE, TOME III

Λεπτομερειες

VOYAGES HISTORIQUES ET LITTERAIRES EN ITALIE, TOME II

VOYAGES HISTORIQUES ET LITTERAIRES EN ITALIE, TOME II

Λεπτομερειες

VOYAGES HISTORIQUES ET LITTERAIRES EN ITALIE, TOME I

VOYAGES HISTORIQUES ET LITTERAIRES EN ITALIE, TOME I

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr