Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1936-1939, ΕΤΗ 72ου, 73ου ΚΑΙ 74ου, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1936-1939, ΕΤΗ 72ου, 73ου ΚΑΙ 74ου, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1930-1936, ΕΤΗ 66ου-67ου-68ου-69ου-70ου ΚΑΙ 71ου, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1930-1936, ΕΤΗ 66ου-67ου-68ου-69ου-70ου ΚΑΙ 71ου, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1927-1930, ΕΤΗ 63ον, 64ον ΚΑΙ 65ον

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1927-1930, ΕΤΗ 63ον, 64ον ΚΑΙ 65ον

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1925-1927, ΕΤΟΣ 61ον ΚΑΙ 62ον

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1925-1927, ΕΤΟΣ 61ον ΚΑΙ 62ον

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ (ΙΓ’),ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ (ΙΓ’),ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ,ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ (ΙΒ’), ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ,ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ (ΙΒ’), ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ (ΙΑ’), ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ (ΙΑ’), ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ (Ι’), ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ (Ι’), ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Θ’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Θ’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Η’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Η’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Ζ’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Ζ’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΤ’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ ΣΤ’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Ε’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Ε’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Δ’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Δ’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Γ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Γ

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Β’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Β’

Λεπτομερειες

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Α’

ΕΠΕΤΗΡΙΣ, ΕΤΟΣ Α’

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr