Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Βασίλισσα Όλγα

Βασίλισσα Όλγα

Λεπτομερειες

Βασιλεύς Γεώργιος Α΄

Βασιλεύς Γεώργιος Α΄

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr