Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Σύμπλεγμα κεφαλιών ανδρών και γυναίκας

Σύμπλεγμα κεφαλιών ανδρών και γυναίκας

Λεπτομερειες

Κεφάλι σατύρου

Κεφάλι σατύρου

Λεπτομερειες

Κεφάλι σατύρου

Κεφάλι σατύρου

Λεπτομερειες

Κεφάλι σατύρου

Κεφάλι σατύρου

Λεπτομερειες

Κεφάλι γυναίκας

Κεφάλι γυναίκας

Λεπτομερειες

Κεφάλι γυναίκας

Κεφάλι γυναίκας

Λεπτομερειες

Κεφάλι άνδρα

Κεφάλι άνδρα

Λεπτομερειες

Κεφάλι άνδρα

Κεφάλι άνδρα

Λεπτομερειες

Ερμής

Στράτης Μυριβήλης

Στράτης Μυριβήλης

Λεπτομερειες

Ελευθέριος Βενιζέλος

Ελευθέριος Βενιζέλος

Λεπτομερειες

Γρηγόριος Ξενόπουλος

Γρηγόριος Ξενόπουλος

Λεπτομερειες

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr