Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Η µετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαµί

 

Η πρόσφατη απόφαση του Προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να µετατρέψει ένα παγκόσµιο σύµβολο της Ορθοδοξίας και ταυτόχρονα µνηµείο της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς σε τζαµί αποτελεί σηµειολογική πράξη που θίγει τους Ελληνες, ως πλησιέστερους κληρονόµους του Βυζαντίου, αλλά και τους απανταχού Χριστιανούς, ιδιαίτερα τους Ορθοδόξους, για ό,τι συµβολίζει η Αγία Σοφία για την ιστορία και τα θεµέλια της χριστιανικής πίστης. Η ενέργεια αυτή καταφέρει κτύπηµα κατά του κοσµικού κράτους στην Τουρκία και την αποµακρύνει πολιτιστικά και πολιτικά από την Ευρώπη.

 

Ο Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ως πρώτη Ακαδηµία Γραµµάτων και Τεχνών της Ελλάδος, ως έπαλξη των αξιών του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού πολιτισµού, απευθύνεται σε όλα τα πνευµατικά Ιδρύµατα και τους φορείς πολιτισµού, για να ζητήσουν την αποκατάσταση της µουσειακής λειτουργίας της Εκκλησίας του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

 

Η Αγία Σοφία µπορεί να βρίσκεται στην τουρκική επικράτεια, αλλά αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της Παγκόσµιας πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, ιδίως όταν φιλοξενεί άπειρα έργα παλαιών πολιτισµών, οφείλει να φροντίζει για τη διατήρησή τους στην αρχική τους µορφή.

 

Απευθυνόμαστε στα πνευματικά Ιδρύματα και στους φορείς πολιτισμού της Ελλάδος, της Ευρώπης και όλου του κόσμου που σέβεται τα διαχρονικά μνημεία του ανθρώπινου πολιτισμού να συμπαραταχθούν, για να αναθεωρηθεί μια απόφαση που αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την ιστορία του συγκεκριμένου μνημείου.

 

Για την Εφορεία (Δ.Σ.) του Φ. Σ. Παρνασσός

 

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ               

                                       

                 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                            ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                         Πρέσβης ε.τ

 

       

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr