Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Φ. Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΣ, ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ,

ΩΡΕΣ 9.00-13.00, ΣΤΟ ΤΗΛ.  210.3221917.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: sparnas@otenet.gr

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr