Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Δρομάκι της Καβάλας

Κωδικός Πόρου : 0036-11275

Τρόπος κατασκευής : Λάδι σε κοντραπλακέ

Εικονογραφικό θέμα : Τοπιογραφία

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Καραθανάσης Τ.

Ημερομηνία Δημιουργίας : Αδιευκρίνιστη

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Λέξεις κλειδιά : Πίνακας, Τοπιογραφία, Λάδι σε κοντραπλακέ

Περιγραφή : Περιγραφή: Απόδοση, σε παραστατικό πλαίσιο, ενός μικρού δρόμου της Καβάλας, με σχολαστική χρήση προοπτικής. Η υγρασία και η παλαιότητα των σπιτιών και των πλακών του δρόμου αποδίδεται με σχεδόν νατουραλιστικό τρόπο, ενώ για την υποβολή της ικμάδας τ

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr