Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

”ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ” ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΤΟΜΟΣ ΛΑ’:ΑΘΗΝΑΙ & ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1989

Σχέση : Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο

Η γλώσσα του περιεχομένου : Ελληνικά

Εκδότης : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Έτος έκδοσης : 1989

Κωδικός Πόρου : 0032-11599

Συγγραφέας ή Δημιουργός : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Λέξεις Κλειδιά : Περιοδικό του Φ.Σ.Π.,Οι σπάνιοι τόμοι (1959 - 1990)

Περιγραφή : Το πρωτότυπο διατίθεται στη βιβλιοθήκη του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

ανοιγμα Τεκμηριου

CC BY-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr