Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

Τὸ ἱστορικὸ τριώροφο κτήριο τοῦ Παρνασσοῦ ἀνεγέρθηκε τὸ ἔτος 1890 καὶ συγκαταλέγεται μεταξὺ τῶν κορυφαίων διατηρητέων κτηρίων τῶν Ἀθηνῶν. Στὸ ἰσόγειο βρίσκεται ἡ γραμματεία τοῦ Συλλόγου. 

Στὸν πρῶτο ὄροφο ἡ αἴθουσα τελετῶν καὶ ἐκδηλώσεων, χωρητικότητας 352 θέσεων στην Πλατεία και 80 στον εξώστη, ξεχωρίζει γιὰ τὴν ἐπιβλητική της ἀρχιτεκτονικὴ καὶ τὴν τέλεια ἀκουστική. Στὸ μεσαῖο ἐπίπεδο μεταξὺ πρώτου καὶ δευτέρου ὀρόφου δεσπόζει ἡ αἴθουσα «Κωστῆς Παλαμᾶς», χωρητικότητας 80 ἀτόμων, ἡ ὁποία ξεχωρίζει γιὰ τὴν κλασική της ἀρχιτεκτονική καθώς και το Φουαγιέ. Στὸ δεύτερο ὄροφο ὑπάρχουν γραφεῖα τοῦ Συλλόγου καθὼς καὶ ἡ ἐπίσημη αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἐφορείας.

Ἡ αἴθουσα τοῦ τρίτου ὀρόφου ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ φιλοξενήσει εἰκαστικὲς ἐκθέσεις ἢ ἄλλες ἐκδηλώσεις.

ΣΧΟΛΗ

Σὲ ἄλλο ἐξαιρετικοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ κάλλους κτήριο στεγάζεται ἡ «Νυκτερινὴ Σχολὴ ἀπόρων παίδων» ἐπὶ τῶν ὁδῶν Θεμιστοκλέους καὶ Καντακουζηνοῦ 2, πλησίον τῆς πλατείας Κάνιγγος.

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr