Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Εγγραφές

Πληροφορίες εγγραφών στα τμήματα της σχολής του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού

Η Γραμματεία της Σχολής, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, λειτουργεί από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ώρες 16.00-20.00

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Σχολής: Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα

 

Τηλ: 210 3221917 (εσωτ. 216)

E-mail: schoolparnas@gmail.com

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr