Στοιχεία Επικοινωνίας

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Στοιχεία Επικοινωνίας.

Πρόσβαση με μετρό: στάση “Πανεπιστήμιο”

Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα, 10561
lsparnas@otenet.gr
210 322 1917 – 5310

Νυκτερινή Σχολή

210 3221917 (εσωτ. 216)
Δευτέρα – Πέμπτη, 16.00-20:00
[email protected]