Μέλη

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Μέλη

Ο Παρνασσός συγκροτείται από Τακτικά, Επίτιμα και Αντεπιστέλλοντα Μέλη.

Στη μακρόχρονη διαδρομή του, μεταξύ των Μελών του, θα βρούμε Πρωθυπουργούς, εστεμμένους Άρχοντες, Προέδρους της Δημοκρατίας, Πατριάρχες, Ακαδημαϊκούς, Επιστήμονες, Συγγραφείς, Πολιτικούς, Επιχειρηματίες, Καλλιτέχνες κ.ά. Επίτιμος Πρόεδρος του Φ. Σ. Παρνασσός είναι η Α.Θ.Π. ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Οι προσωπικότητες από τις οποίες αποτελείται το σύνολο σχεδόν των πρώτων Μελών του ήταν φυσικό να προκαλέσει το ενδιαφέρον της τότε Αθηναϊκής Κοινωνίας, η οποία εξ αρχής τον περιέβαλε με εμπιστοσύνη και σεβασμό και τον καθιέρωσε ως κέντρο κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής με ιδιαίτερη ακτινοβολία.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου:

  • Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσοι δύνανται να συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν προταθεί από τρία ήδη εγγεγραμμένα Μέλη. Τα Τακτικά Μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο και εφ΄ άπαξ δικαίωμα εγγραφής.
  • Επίτιμα Μέλη δύνανται να προταθούν από Μέλη της Εφορείας (Δ.Σ.) του Συλλόγου και να ψηφισθούν όσοι διακρίνονται ἐπὶ ἐξόχῳ παιδείᾳ καὶ ἱκανότητι.
  • Αντεπιστέλλοντα Μέλη μπορούν να γίνουν άτομα που επιζητούν να συμβάλλουν με κάθε τρόπο ενεργά σε τομείς σχετικούς προς τον σκοπό του Συλλόγου, αλλά διαμένουν εκτός της έδρας του Παρνασσού. Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, μικρότερη κατά το ήμισυ εκείνης των Τακτικών Μελών.

Δείτε το Καταστατικό