Βιβλιοθήκη

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή
Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 15:00.

Βιβλιοθήκη Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

H Βιβλιοθήκη του Φ. Σ. Παρνασσός, συσταθείσα το 1865 από τους αδελφούς Π. Λάμπρου, εκτείνεται σε πέντε μεγάλες αίθουσες και αριθμεί περίπου 80.000 τόμους, συλλογές, εφημερίδες, περιοδικά, αρχειακό υλικό, καλύπτοντας σχεδόν όλους τους τομείς, όπως Φιλολογία, Γλωσσολογία, Ιστορία, ελληνική και ξένη Λογοτεχνία, Νομική, Γεωγραφία, Θέατρο, Ζωγραφική, Μουσική κ.τ.λ.
Το 1937 εμπλουτίσθηκε από τη βιβλιοθήκη και το αρχείο του Ν. Λεβίδη και τα επόμενα χρόνια δέχθηκε την προσφορά των βιβλιοθηκών του Ι. Πετρίδη, του Ιππ. Καραβία, του Γ. Κυπαρίσση, με τις οποίες καταρτίσθηκε το πληρέστερο θεατρικό τμήμα Ελληνικής Βιβλιοθήκης.
Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορές, ανταλλαγές αλλά και δωρεές βιβλίων και προορίζεται για χρήση από το ευρύ κοινό, τόσο για απλούς αναγνώστες όσο και για επιστήμονες – ειδικούς ερευνητές.
Τα τελευταία χρόνια το αρχείο της Βιβλιοθήκης του Παρνασσού έχει εμπλουτισθεί με τα γερμανικά αρχεία Μονάδων Κατοχής και τα αρχεία της CIA για το Κυπριακό ζήτημα περιόδου 1973-1974, των οποίων έχει αρχίσει η δημοσίευση.

Παράλληλα πραγματοποιείται ηλεκτρονική καταλογογράφηση των τόμων της Βιβλιοθήκης μέσω του λογισμικού συστήματος αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, με σκοπό την κωδικοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στους τόμους και στα αρχεία της Βιβλιοθήκης και τη δημιουργία για τους αναγνώστες μιας βάσεως δεδομένων, η οποία θα αποτελεί και τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Επίσης, ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση των σπάνιων τόμων και αρχείων της Βιβλιοθήκης του 18 ου και 19 ου αιώνα, ώστε να είναι εφικτή η διαδικτυακή πρόσβαση. Έτσι, ο αναγνώστης μέσω ειδικού συστήματος θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να αναζητεί εύκολα και γρήγορα το υλικό που τον ενδιαφέρει, αλλά και να ελέγχει τη σπανιότητα ενός βιβλίου ή αρχείου. Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι ταξινομημένο κατά θέμα. Η εύρεση των βιβλίων γίνεται με βάση τον συγγραφέα ή τον τίτλο του βιβλίου.

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι:
Δευτέρα έως Παρασκεύη, 9.00 έως 15.00.