Νυχτερινή σχολή

Σχολή Παρνασσού

Το Έργο της Νυκτερινής σχολής του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Το Έργο της Σχολής

Το Έργο της Νυκτερινής Σχολής του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός αποφάσισε το έτος 1872 να ιδρύσει Νυκτερινή Σχολή Απόρων Παίδων, «με σκοπό να βοηθήσει στην επίλυση ενός από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής εκείνης … να θέσει τέλος στην αθλιότητα στρατιάς ρακένδυτων παιδιών και εφήβων, παιδιών χωρίς γονείς και εφήβων χωρίς προστάτες, πλήθους ορφανών όπως και εγκαταλειμμένων παιδιών…». Θέλησε δηλαδή ο Παρνασσός να θερμάνει με τη στοργή του τα τραγικά θύματα της κοινωνίας και της μοίρας, να τα μάθει γράμματα, να τα διαπλάσει σε δημιουργικούς ανθρώπους.

Χάρη στη μεγάλη υλική βοήθεια των ευεργετών και δωρητών η Σχολή, σε νέο ιδιόκτητο κτήριο (1932), παρήγαγε τεράστιο εκπαιδευτικό έργο και βοήθησε χιλιάδες μαθητές. Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας μέχρι και το 1930 οι φοιτήσαντες μαθητές στη Σχολή ξεπέρασαν τις 100.000. Και επειδή ότι είναι ωραίο, επωφελές και τίμιο δύσκολα λυγίζει και σπάνια χάνεται, η Σχολή κατόρθωσε να λειτουργεί πάνω από έναν αιώνα χωρίς να αλλοιώσει τα ιδεώδη και τις βασικές αξίες, τις οποίες οραματίσθηκαν οι ιδρυτές της. Σήμερα συνεχίζεται το ευαγές έργο της με το Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο που προσφέρει παιδεία σε ομογενείς και αλλοδαπούς μαθητές από τις πέντε ηπείρους που διαβιούν στην Ελλάδα και επιθυμούν να μετέχουν της ελληνικής παιδείας.

Διοίκηση | Τμήματα

Διοίκηση Σχολής

Το καταστατικό του Συλλόγου (άρθρα 52 κ.ε.) και ο Κανονισμός της Σχολής ορίζει το διοικητικό όργανο το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας της Σχολής. Η Σχολή διοικείται από Κοσμητεία, η οποία μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της και αποτελείται από τον Έφορο, το Γραμματέα, δεκατέσσερις Κοσμήτορες οι οποίοι εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου κατά τις γενικές αρχαιρεσίες και δύο ειδικούς Κοσμήτορες οι οποίοι εκλέγονται από την Εφορεία του Συλλόγου στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της.

Τμήματα Ξένων Γλωσσών

Στη Νυκτερινή Σχολή έως το 2015 λειτουργούσαν τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας τα οποία παρακολουθούσαν πλήθος ενηλίκων Ελλήνων και αλλοδαπών σπουδαστών. Για τρία διδακτικά έτη λειτούργησαν και τμήματα Ρωσικής και Αραβικής γλώσσας με ικανοποιητικό αριθμό εγγεγραμμένων μαθητών. Οι φοιτώντες στη Σχολή συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία σε εξετάσεις για την απόκτηση τίτλων επάρκειας πολύ καλής και άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας που διδάσκονταν. Για τη συμμετοχή στα τμήματα καταβαλλόταν ως εγγραφή συμβολικό ποσό για την κάλυψη τεχνικών και εκπαιδευτικών αναγκών.

Δημοτικό Σχολείο

Στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται Έλληνες, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ομογενείς αλλά και αλλοδαποί μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να διδαχθούν την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Όλα τα χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου, μέχρι και σήμερα, ιδιαίτερα για τους αλλοδαπούς μαθητές καταβάλλεται προσπάθεια για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και προετοιμάζονται έτσι ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στις εξετάσεις της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας.

Η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο ήταν δωρεάν έως και το 2004. Έκτοτε καταβάλλεται ως εγγραφή μικρό συμβολικό ποσό ενώ για κάθε επίπεδο σπουδών διανέμεται το αντίστοιχο βιβλίο δωρεάν.

Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής

Επί σειρά ετών έως και το 2008 στη Σχολή λειτούργησε τμήμα Βυζαντινής Μουσικής στο οποίο παρέχονταν ειδικές γνώσεις Βυζαντινής και Δημοτικής μουσικής σε αρχάριους και προχωρημένους σπουδαστές, χωρίς οικονομική συμμετοχή. Το τμήμα μεταφέρθηκε ως παράρτημα της Σχολής στην ενορία Αγίας Τριάδας Αμπελοκήπων από το έτος 2008 έως και το 2010, οπότε και διακόπηκε η λειτουργία του.

Τμήμα Πληροφορικής

Στη Σχολή, για περισσότερα από είκοσι έτη έως και το 2013, λειτουργούσαν τμήματα Πληροφορικής, αρχαρίων και προχωρημένων, τα οποία παρακολουθούσε μεγάλος αριθμός σπουδαστών. Κατά τη διάρκεια του εκάστοτε εκπαιδευτικού έτους τα τμήματα λειτουργούσαν σε δύο περιόδους και η φοίτηση ήταν τετράμηνη. Οι σπουδαστές διδάσκονταν τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής καθώς και όλες τις ενότητες του ECDL.

Τμήμα Εικαστικών

Από το 2012 έως και το 2016 ικανοποιητικός αριθμός σπουδαστών παρακολουθούσε στο Τμήμα Εικαστικών μαθήματα Ελεύθερου Σχεδίου και Ζωγραφικής. Οι φοιτητές διδάσκονταν τις βασικές γνώσεις του ελευθέρου σχεδίου, της σύνθεσης και των χρωμάτων. Στα πλαίσια των μαθημάτων, μέσω συζητήσεων, προβολών και επισκέψεων σε μουσεία, οι σπουδαστές αποκτούσαν γνώσεις της Ιστορίας της Τέχνης.

Διδακτήριο

Κτηριακή Υποδομή | Εγκαταστάσεις

Το κτίριο της Σχολής Απόρων Παίδων θεμελιώθηκε στις 6 Απριλίου 1930. Η τελετή της θεμελίωσης έγινε παρουσία του τότε προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνδρου Ζαΐμη, του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, μελών της Κυβερνήσεως και άλλων αρχών. Η Σχολή στεγάστηκε στο ιδιόκτητο νεοεγερθέν κτήριο επί των οδών Θεμιστοκλέους και Καντακουζηνού 2 στην Πλατεία Κάνιγγος το 1932. Πολλά παιδιά αλλά και έφηβοι, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ημέρας εργάζονταν, παρακολουθούσαν τις απογευματινές ώρες τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου αλλά και του Γυμνασίου. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο κτήριο της Σχολής λειτούργησαν για τους μαθητές υπνωτήρια απόρων παίδων αλλά και εφήβων. Σκοπός τους ήταν η ολιγοήμερη διαμονή έως ότου γίνει δυνατή η εύρεση εργασίας και μόνιμης στέγης. Με την πάροδο των χρόνων σταμάτησε η λειτουργία των υπνωτηρίων εφόσον δεν υπήρχε πλέον η ανάγκη ύπαρξής τους ενώ διακόπηκε και η λειτουργία του Γυμνασίου. Παράλληλα με το Δημοτικό Σχολείο σταδιακά δημιουργήθηκαν τμήματα Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, Βυζαντινής Μουσικής και Εικαστικών. Η Νυκτερινή Σχολή στεγάστηκε στο κτήριο αυτό έως και το εκπαιδευτικό έτος 2015-16. Μετά τη διακοπή λειτουργίας των περισσότερων τμημάτων η Σχολή μεταφέρθηκε στο κεντρικό κτήριο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, όπου στεγάζεται και συνεχίζει πλέον τη λειτουργία του το Δημοτικό Σχολείο.

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις της Σχολής

Κάθε χρόνο στη Σχολή πραγματοποιούνταν πλήθος μορφωτικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων. Ανάμεσα σ’ αυτές η γιορτή των Χριστουγέννων κατείχε μια ιδιαίτερη θέση γιατί διοργανώνονταν από το διδακτικό προσωπικό με τη συμμετοχή και αλλοδαπών μαθητών, οι οποίοι παρουσίαζαν έθιμα της πατρίδας τους αλλά και τον ιδιαίτερο τρόπο εορτασμού της γιορτής στη χώρα τους.

Μεγάλη υπήρξε επίσης η δραστηριοποίηση της Σχολής, ιδιαίτερα του Δημοτικού Σχολείου, στον τομέα διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών με τη συμμετοχή πολλών σπουδαστών του. Φυλλάδιο με σχετικό υλικό και πληροφορίες για τα μέρη στα οποία διεξάγονταν οι διδακτικές επισκέψεις συντασσόταν πάντα από τους δασκάλους και διανεμόταν στους μαθητές. Μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί ημερήσιες αλλά και διήμερες εκδρομές σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπως: στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, στην Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, στα Καλάβρυτα, στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Μυκηνών, στο Μυστρά, στη Μονεμβασιά, στη Χαλκίδα, στο Σούνιο, στους βασικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αίγινας αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο, στα Μετέωρα, στο Μέγα Σπήλαιο, στον Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα στην Πάτρα και στον Αγ. Ιωάννη το Ρώσο.